Raporty bieżące – 2018

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2018/04/23

  (12/2018) Zawarcie istotnej umowy z ALDI Sp. z o.o. przez spółkę zależną Scholz & Friends Warszawa sp. z o.o.

  Zarząd spółki pod firmą Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent”), w nawiązaniu do raportu nr 38/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r., informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 23 kwietnia 2018 r. powziął informację, że spółka zależna Emitenta - Scholz & Friends Warszawa z o.o. z siedzibą w Warszawie zawarła umowę na świadczenie usług promujących ALDI Sp. z o.o.
  Umowa została zawarta na czas określony, do dnia 31 grudnia 2019 r., z możliwością jej rozwiązania wyłącznie w przypadkach określonych w Umowie.Postanowienia umowne nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu.
  Przewidywana łączna wartość kontraktu, przez czas jego obowiązywania, przekroczy 3% wartości przychodów ze sprzedaży określonych w opublikowanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok poprzedni. W związku z powyższym oraz rozpoczęciem świadczenia usług, Emitent zdecydował o podaniu informacji do publicznej wiadomości.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR