Raporty bieżące – 2018

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2018/04/26

  (13/2018) Szacunkowe wybrane dane finansowe za 1Q 2018

  Zarząd MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) w związku z zakończeniem wstępnego procesu podsumowywania danych finansowych na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu okresowego, przekazuje do publicznej wiadomości wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej MEDIACAP SA za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2018 r.

  Szacowane przychody ze sprzedaży w I kwartale 2018 wyniosły 16,3 mln PLN (wzrost o 35,2 % wobec 1Q 2017 oraz o 20,7% w ujęciu pro-forma) i były najwyższym w historii Grupy wynikiem sezonowo najmniejszego pierwszego kwartału. Bardzo dobry wynik I kwartału 2018 został osiągnięty pomimo spadku przychodów o 6,6% r/r w segmencie DATA, spowodowanego oczekiwaniem zleceniodawców na wdrożenie regulacji RODO. W tym czasie znaczącą poprawę sprzedaży zanotował segment MARKETING (wzrost o 64,0% r/r oraz 36,6% r/r w ujęciu pro-forma). Do pozytywnej dynamiki przyczynił się wzrost o 20% r/r w marketingowym biznesie konsultingowym oraz konsolidacja platformy TalentMedia. Przejęta na wiosnę 2017 roku platforma w 1Q 2018 podwoiła przychody względem 2017 roku osiągając sprzedaż na poziomie 3,2 mln PLN (3,6 mln z uwzględnieniem sprzedaży wewnątrzgrupowej).

  Realizacja celów operacyjnych związanych z rozwojem platform technologicznych Opinie.pl, Talentmedia i Plastream przebiegała zgodnie z założeniami Strategii 2020. W sumie przychody proforma ze sprzedaży nowych modeli biznesowych (Opinie.pl, TalentMedia i Plastream) wyniosły w 1Q 2018 4,55 mln PLN (wzrost o 26,8% r/r pro-forma).

  Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu okresowego rocznego za I kwartał 2018 r. nastąpi w dniu 16 maja 2018 r.

  Emitent zastrzega, iż prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.