Raporty bieżące – 2018

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2018/05/09

  (15/2018) Zlecenia o znacznej wartości

  Zarząd spółki pod firmą Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 9 maja 2018 r. powziął informację, iż spółka zależna od Emitenta w segmencie marketingowym otrzymała zlecenia na świadczenie usług reklamowych od klienta z branży FMCG (dalej: „Klient”).
  Emitent uznał informację za istotną ze względu na planowany skumulowany przychód, ze wskazanych wyżej zleceń, który przekroczy 3% wartości przychodów ze sprzedaży określonych w opublikowanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok poprzedni.

  Podstawa prawna:
  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.