Raporty bieżące – 2018

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

  • 2018/05/25

    (16/2018) Przegląd rynku pod kątem partnera dla skalowania działalności Grupy S/F

    Zarząd spółki pod firmą Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”), informuje, że podjął decyzję o przeprowadzeniu przeglądu rynku pod kątem partnera kapitałowego do dalszego skalowania biznesu w obszarze doradztwa marketingowego, reklamy digital oraz organizacji eventów (w ramach zintegrowanej oferty Grupy S/F).

    Działanie to jest prowadzone w kontekście pozytywnych wyników finansowych za drugie półrocze 2017 roku oraz dobrych perspektyw. Szacowane przychody Grupy S/F na rok 2018 wyniosą 48,3 mln zł (+21,4% r/r). Emitent rozważa rozszerzenie działalności w formie konsolidacji lub uruchomienia eksportu usług. Uruchomiony przegląd jest integralną częścią „Strategii 2020” opublikowanej przez Emitenta w raporcie bieżącym nr 18/2017 z dnia 24 maja 2017 r. i zaktualizowanej w marcu 2018, w raporcie bieżącym nr 8/2018 z dnia 16 marca 2018 r.

    Zarząd będzie informował o wynikach tego procesu w kolejnych raportach bieżących.