Raporty bieżące – 2018

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2018/08/08

  (26/2018) Szacunkowe wybrane dane finansowe za II kwartał 2018 r.

  Zarząd MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent") w związku z zakończeniem wstępnego procesu podsumowywania danych finansowych na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu okresowego, przekazuje do publicznej wiadomości wybrane szacunkowe dane finansowe Grupy Kapitałowej MEDIACAP SA za II kwartał 2018 r.

  Szacowane skonsolidowane przychody ze sprzedaży w 2Q 2018 r. wyniosły 21 mln PLN - wzrost o 16% wobec II kwartału 2017; co przełoży się na około 9 %-owy wzrost wyniku EBITDA wobec II kwartału 2017. W tym czasie dynamiczne wzrosty kontynuował przede wszystkim segment Marketing. W II kwartale 2018 przychody segmentu wzrosły o 19% r/r w grupie S/F oraz o 57% r/r w TalentMedia. Platforma Plastream zwiększyła sprzedaż do 200 tys. PLN i Zarząd spodziewa się, że w II kwartale 2018 r. przyniesie dodatni wynik na poziomie EBITDA. Obszar badań rynku, w trakcie II kwartału 2018 r. powrócił do zeszłorocznego poziomu sprzedaży osiągając 6,1 mln PLN przychodów, z czego 3,1 mln PLN stanowiły przychody z badań marketingowych oraz 3,0 mln PLN z platformy opinie.pl.

  Realizacja celów operacyjnych związanych z rozwojem platform technologicznych Opinie.pl, TalentMedia i Plastream przebiegała zgodnie z założeniami Strategii 2020, a w sumie ich przychody w II kwartale 2018 wyniosły 7,6 mln PLN, co oznacza wzrost o 38% r/r.

  Publikacja raportu okresowego za II kwartał 2018 r. nastąpi w dniu 28 sierpnia 2018 r. Emitent zastrzega, iż prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.