Raporty bieżące – 2019

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2019/02/15

  (2/2019) Wybrane szacunkowe dane finansowe i operacyjne Grupy Kapitałowej MEDIACAP SA za 2018 r.

  Raport bieżący 2/2019

   Zarząd szacuje, że narastająco przychody od początku roku wyniosły 94,1 mln PLN (wzrost o 23,1% r/r), co przełoży się na około 7,0 mln PLN EBITDA, wobec 6,2 mln w poprzednim roku.

  Realizacja strategicznych celów operacyjnych związanych z rozwojem platform technologicznych Opinie.pl, Talentmedia i Plastream:

  Narastająco przychody z platform technologicznych wyniosły 32,6 mln PLN (wzrost o 49,6% r/r). Przychody z nowych modeli w 2018 roku stanowiły 34,6% całkowitych przychodów, wobec 27,2% w 2017 r.

  Wybrane dane operacyjne nowych platform na koniec grudnia 2018 przedstawiają się następująco:

  Opinie.pl

  • szacowane przychody ze sprzedaży za 2018 rok wyniosły 13,0 mln PLN (wzrost o 14,2% r/r)

  • łączna liczba użytkowników wyniosła 108 tysięcy

  • łączna liczba przeprowadzonych ankiet wyniosła 511 tys. sztuk (wobec 446 tysięcy w 2017 r.)

  Talentmedia

  • szacowane przychody grupy Talentmedia ze sprzedaży za 2018 rok wyniosły 20,1 mln PLN (wzrost o 100,6% r/r), a szacowana EBITDA za 2018 rok wyniosła około 1 mln PLN

  • średniomiesięczna oglądalność ("Watchtime") kanałów zarządzanych przez platformę wyniosła w Q4 2018 ponad 570 mln minut (spadek o 4,2% w stosunku do Q3 2018),

  • łączna liczba subskrybentów na koniec kwartału wyniosła 28,1 mln (wzrost o 4,8% wobec Q3 2018).

  Plastream

  • zarząd szacuje, że w 2018 przychody wyniosły ponad 1mln PLN

  • Plastream Fashion: w Q4 udostępniono usługę Content-2-Commerce polegającą na rozpoznawaniu produktów odzieżowych na obrazie video i wyświetlania rekomendacji zakupu produktów odzieżowych pochodzących z największych polskich sklepów e-commerce.

  • Plastream Retail: w Q4 trwały prace nad rozwiązaniem będącym Szybką Kasą Samoobsługową opartą na technologii rozpoznawania produktów dostępnych w sklepach, z wykorzystaniem w projekcie technologii Computer Vision, budową aplikacji i integracją z systemem kasowym.

  TERMIN PUBLIKACJI RAPORTU OKRESOWEGO ROCZNEGO ZA 2018

  Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu okresowego rocznego za 2018 r. nastąpi w dniu 20 marca 2019 r.

  Emitent zastrzega, iż prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.

  Podstawa prawna: Art 17 MAR