Raporty bieżące – 2019

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

  • 2019/05/15

    (17/2019) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za pierwszy kwartał 2019 r.

    Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2019 roku, niniejszym informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu okresowego za pierwszy kwartał 2019 roku na dzień 30 maja 2019 r.

    Pierwotna data publikacji tego raportu była ustalona na dzień 23 maja 2019 roku, zgodnie z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 1/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku.