Raporty bieżące – 2019

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2019/07/03

  (28/2019) Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA w dniu 27.06.2019 r.

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") przekazuje niniejszym listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na ZWZA w dniu 27.06.2019 r.

   1) Posella IF1 Limited:

  Liczba akcji zarejestrowanych na ZWZA - 9 361 820,

  Liczba głosów z zarejestrowanych akcji - 9 361 820,

  Udział w ogólnej liczbie głosów (%) - 50,83 %,

  Udział w liczbie głosów obecnych na ZWZA (%) - 87,65 %.

  2) Edyta Gurazdowska:

  Liczba akcji zarejestrowanych na ZWZA - 1 316 658,

  Liczba głosów z zarejestrowanych akcji - 1 316 658,

  Udział w ogólnej liczbie głosów (%) - 7,15 %,

  Udział w liczbie głosów obecnych na ZWZA (%) - 12,33 %.