Raporty bieżące – 2019

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2019/11/07

  (36/2019) Szacunkowe przychody III kwartału 2019

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), w związku z zakończeniem wstępnego procesu podsumowywania danych finansowych na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu okresowego, przekazuje do publicznej wiadomości wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej MEDIACAP SA za okres od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

  Szacowane przychody ze sprzedaży w trzecim kwartale 2019 r. wyniosły około 32 mln PLN (+51% wobec Q3 2018). Na wzrost sprzedaży największy wpływ miała konsolidacja 7,75 mln PLN przychodów przejętego w marcu LifeTube. Po eliminacji wpływu przejęcia, organiczny wzrost przychodów Grupy wyniósł +14,5%.

  Skonsolidowana EBITDA Grupy wypracowana w trzecim kwartale wyniesie ponad 1,9 mln PLN (wobec 1,7 mln PLN w Q3 2018) bez uwzględnienia pozytywnego efektu MSSF 16, który wpływa na wzrost wartości skonsolidowanej EBITDA.

  Publikacja raportu okresowego za trzeci kwartał 2019 r. nastąpi w dniu 21 listopada 2019 r.
  Emitent zastrzega, iż prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.

  Podstawa prawna:

  Art 17 MAR