Raporty bieżące – 2019

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2019/12/03

  (39/2019) Wygrany przetarg na świadczenie usług eventowych dla klienta z branży motoryzacyjnej

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, że wygrał przetarg na świadczenie usług eventowych dla klienta z branży motoryzacyjnej w zakresie ramowej obsługi.

  Strony w najbliższym czasie przystąpią do przygotowywania treści umowy. O zawarciu umowy Emitent poinformuje za pośrednictwem odrębnego komunikatu.

  Zakładany okres współpracy wynosi 3 lata, z możliwością jego przedłużenia.

  Przewidywana wartość kontraktu przekroczy 3% wartości przychodów ze sprzedaży określonych w opublikowanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok poprzedni. W związku z powyższym, Emitent zdecydował o podaniu informacji do publicznej wiadomości.

   

  Podstawa prawna:

  Art. 17 ust. 1 MAR