Raporty bieżące – 2019

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2020/03/12

  (5/2020) Wpływ epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 marca 2020 roku informuje o możliwym wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 na wyniki finansowe Emitenta w 2020 roku.

  Zarząd na chwilę obecną przewiduje możliwość zatorów płatniczych oraz mniejszą ilość zleceń w pierwszym półroczu 2020 r., co tym samym może przełożyć się na ryzyko istotnie niższych przychodów Emitenta w H1 2020 r., a w konsekwencji także na sytuację finansową i wyniki finansowe zarówno Emitenta, jak i Grupy MEDIACAP SA.

  Zarząd Emitenta zapewnia, że na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji związanej z utrzymującymi się skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 i wpływ epidemii na działalność Emitenta. Bardziej szczegółowe informacje w zakresie wpływu COVID-19 na działalność Grupy MEDIACAP SA oraz jej wyniki finansowe, Emitent zamieści w raporcie rocznym za 2019 rok.

  Biorąc pod uwagę rozwój sytuacji, Emitent powołał międzyspółkowy sztab kryzysowy, składający się z przedstawicieli różnych komórek organizacyjnych Grupy Emitenta, który będzie miał na celu bieżące reagowanie na zmieniającą się sytuację i minimalizowanie negatywnych dla Emitenta konsekwencji wynikających z rozprzestrzeniania się koronawirusa. Ponadto, mając na uwadze zdrowie oraz bezpieczeństwo pracowników i klientów, w Grupie MEDIACAP podjęto decyzję o przejściu na pracę zdalną przez okres najbliższych dwóch tygodni.
  Jednocześnie Zarząd rozważa ograniczenie nowych projektów inwestycyjnych w 2020 r.

  Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR