Raporty bieżące – 2020

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2020/03/05

  (4/2020) Szacunkowe dane za 2019 r.

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), w związku z zakończeniem wstępnego procesu podsumowywania danych finansowych na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu okresowego, przekazuje do publicznej wiadomości wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej MEDIACAP SA za 2019 r.

  Szacowane przychody ze sprzedaży w 2019 r. wyniosły około 133,75 mln PLN (+41,8% wobec 2018). Na wzrost sprzedaży największy wpływ miała konsolidacja 28,2 mln PLN przychodów przejętego w marcu LifeTube oraz w październiku Gamellon. Po eliminacji wpływu przejęcia, organiczny wzrost przychodów Grupy wyniósł +11,9%.

  Skonsolidowana EBITDA Grupy wypracowana w 2019 r. wyniesie ponad 10,4 mln PLN (+44,6% r/r) bez uwzględnienia pozytywnego efektu MSSF 16.

  Wynik netto Grupy za 2019 rok pozostanie pod negatywnym wpływem wysokich kosztów takich jak koszty przeprowadzonych transakcji oraz amortyzacji podwyższonej w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej przez MSSF 16, a także kosztów i amortyzacji wyższych wobec poprzednich okresów nakładów na inwestycje rozwojowe, w tym w szczególności nakładów na technologię analizy obrazu rozwijaną przez spółkę Plastream.

  Publikacja raportu okresowego za 2019 r. nastąpi w dniu 31 marca 2020 r.

  Emitent zastrzega, iż prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.

  Podstawa prawna:

  Art 17 ust. 1 MAR