Raporty – bieżące

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2010/08/25

  (35/2010) Sprostowanie informacji zawartych w raporcie bieżącym nr 34/2010

  W związku z omyłką pisarską w raporcie bieżącym nr 34/2010 Zarząd EM Lab SA informuje, iż prawidłowa treść komunikatu powinna brzmieć: Zarząd EM Lab SA (dalej "Spółka") informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 24.08.2010 od Dritosa Management Limited w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o sprzedaży przez Dritosa Management Limited 275.000 (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy)

  akcji Spółki za cenę 330.000 zł (trzysta trzydzieści tysięcy zł), to jest po cenie 1,20 zł (jeden złoty dwadzieścia groszy) za jedną akcję, co stanowi 2,47 % wszystkich akcji Em Lab SA. Zbycie nastąpiło na podstawie transakcji pakietowej zawartej w dniu 19.08.2010 w Warszawie.
  Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie- informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu