Raporty – bieżące

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2013/09/27

  (28/2013) Planowane przejęcia w Q4 2013

  Zarząd MEDIACAP SA (dalej "Spółka") informuje, iż Spółka otrzymała zgodę Rady Nadzorczej na kontynuowanie prac nad przejęciem pakietu kontrolnego w dwóch spółkach. Jeden podmiot działa w segmencie usług online/e-commerce, drugi w segmencie zbierania i analizy danych marketingowych. W przypadku pozytywnego zakończenia procesów negocjacji, procesów due dilligence oraz pozyskania niezbędnych zgód korporacyjnych obie transakcje zostaną dokonane do końca 2013 roku, tak aby wyniki tych podmiotów był konsolidowane od stycznia 2014.

  Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

   

  Raport w systemie EBI