Raporty – bieżące

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2015/04/14

  (22/2015) Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 14.04.2015r.

  Zarząd MEDIACAP S.A. („ Spółka”) przekazuje w załączeniu, do publicznej wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 14 kwietnia 2015 roku.

  Z uwagi na fakt, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki obecny był jeden pełnomocnik reprezentujący dwóch Akcjonariuszy Spółki, Zgromadzenie zdecydowało o niepodejmowaniu uchwał w przedmiocie:
  - uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej,
  - wyboru Komisji Skrutacyjnej,
  - wyboru Komisji Wnioskowej.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConecct”.
  Załączniki:

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

  Raport w systemie EBI