Raporty – bieżące

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2015/06/22

  (29/2015) Zawieszenie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2015 z dnia 26 lutego 2015 r., Zarząd spółki MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 19 czerwca 2015 r. otrzymał postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 czerwca 2015 r. o zawieszeniu na wniosek Emitenta postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Spółki w związku z ofertą publiczną akcji serii E oraz zamiarem ubiegania się przez Emitenta o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C oraz akcji i praw do akcji serii E.

  Emitent informuje, że złożenie wniosku spowodowane było między innymi koniecznością dokonania pogłębionej analizy zapisów prospektu emisyjnego w związku ze sprawami poruszonymi na prezydium Komisji Nadzoru Finansowego. Po wyjaśnieniu poruszonych zagadnień Emitent przedłoży niezwłocznie wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania o zatwierdzenie prospektu emisyjnego oraz poinformuje o tym raportem bieżącym. Debiut planowany jest na IV kwartał 2015.

  Podstawa prawna:
  § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

   

  Raport w systemie EBI