Raporty – bieżące

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2017/03/20

  (10/2017) Zakończenie obsługi operatora sieci kablowej Vectra Media

  Zarząd MEDIACAP SA (dalej: "Emitent") informuje, że spółki zależne od Emitenta, tj. Scholz & Friends Warszawa sp. z o.o. oraz The Digitals sp. z o.o., z dniem 31 marca 2017 roku zakończą świadczenie usług reklamowych dla operatora sieci kablowej Vectra Media Sp. z o.o. (dalej: "Vectra"). Informacja została uznana przez Emitenta za istotną ze względu na długoterminową, trwającą od 2013 roku współpracę z Vectra.

   Wartość przychodów obu spółek zależnych za zeszły rok tytułem świadczonych usług dla Vectra przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. Jednocześnie Emitent informuje, że łączna wartość przychodów za cały okres świadczenia usług przez spółki zależne przekroczyła wskazaną wyżej wartość.
  Zaprzestanie świadczenia usług wynika z upływu terminów na jakie zostały zawarte wskazane powyżej umowy.

  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Wiceprezes Zarządu

  Raport w systemie ESPI/EBI