Raporty – bieżące

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2017/10/30

  (28/2017) Informacja o planowaniu połączenia spółek zależnych Emitenta

  Zarząd MEDIACAP S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 30 października 2017 r. powziął informację o planowanym połączeniu IQS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Spółka Przejmująca") z IQS Data sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Spółka Przejmowana").Według informacji uzyskanych przez Zarząd Emitenta, połączenie nastąpi poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą - jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej, całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji, zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1 pkt. 1 KSH. Zgodnie z art. 515 § 1 KSH połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

  Podstawa prawna: Art. 17 MAR

  Podpisy osób reprezentujących spółkę:
  Jacek Olechowski - Prezes Spółki
  Edyta Gurazdowska - Wiceprezes Spółki

  Raport w ESPI