Raporty – bieżące

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2018/10/25

  (31/2018) Szacunkowe wybrane dane finansowe za III kwartał 2018 r.

  Zarząd MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent") w związku z zakończeniem wstępnego procesu podsumowywania danych finansowych na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu okresowego, przekazuje do publicznej wiadomości wybrane szacunkowe dane finansowe Grupy Kapitałowej MEDIACAP SA za III kwartał 2018 r.

  Szacowane skonsolidowane przychody ze sprzedaży w Q3 2018 r. wyniosły 21 mln PLN - wzrost o 17% wobec III kwartału 2017. W tym czasie dynamiczne wzrosty kontynuował przede wszystkim segment Marketing. W III kwartale 2018 przychody segmentu wzrosły o 12% r/r w grupie S/F oraz o ponad 100% r/r w TalentMedia. Platforma Plastream rozpoczęła wdrożenie testowe Plastream Retail dla Żabki i osiągnęła sprzedaż na poziomie 360 tys. PLN. Obszar badań rynku, w trakcie III kwartału 2018 r. osiągnął ponad 5 mln PLN sprzedaży, z czego 3,5 mln PLN z platformy opinie.pl.

  Zgodnie z założeniami Strategii 2020 najszybsze wzrosty zanotowały platformy technologiczne Opinie.pl, TalentMedia i Plastream, a w sumie ich przychody w III kwartale 2018 wyniosły ponad 8 mln PLN, co oznacza wzrost o 90% r/r. W ciągu III kwartału Grupa intensywnie rozwijała nowy moduł AI Plastream Retail, komercjalizowała nową platformę performance media Booost oraz platformę mikroinfluencerów TalentTube. Pomimo znacznych nakładów poniesionych w obszarach, które nie generują jeszcze pozytywnego wyniku, Zarząd oczekuje dodatniej dynamiki skonsolidowanego zysku EBITDA.

  Publikacja raportu okresowego za III kwartał 2018 r. nastąpi w dniu 14 listopada 2018 r. Emitent zastrzega, iż prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.