Raporty – bieżące

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2019/09/06

  (32/2019) Szacunkowe przychody II kwartału 2019

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) w związku z zakończeniem wstępnego procesu podsumowywania danych finansowych na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu okresowego, przekazuje do publicznej wiadomości wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej MEDIACAP SA za okres od 1 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.

  Szacowane przychody ze sprzedaży w drugim kwartale 2019 wyniosły około 31 mln PLN (+47% wobec Q2 2018). Skokowy wzrost sprzedaży został osiągnięty przede wszystkim dzięki konsolidacji przychodów przejętego w marcu LifeTube (blisko 8,0 mln PLN). Po eliminacji wpływu przejęcia, organiczny wzrost przychodów grupy wyniósł ponad +9% rok do roku.

  Równocześnie zarząd szacuje, że skonsolidowana EBITDA Grupy wypracowana w drugim kwartale wyniesie ponad 2,3 mln PLN (wobec 1,3 mln PLN w Q2 2018) bez uwzględnienia pozytywnego efektu MSSF 16, który wpływa na wzrost wartości skonsolidowanej EBITDA o kolejne 0,6 mln PLN.

  Emitent zastrzega, iż prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.

  Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu okresowego za pierwsze półrocze 2019 r. nastąpi w dniu 30 września 2019 r.

   

  Podstawa prawna:

  Art 17 ust. 1 MAR