Raporty – bieżące

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2019/10/29

  (34/2019) Zawarcie umowy kredytowej

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), niniejszym informuje, że w dniu 28 października 2019 r. Emitent zawarł umowę o kredyt inwestycyjny w wysokości 2.370.000,00 zł ("Kredyt").

  Kredyt został udzielony w związku z transakcją nabycia przez spółkę zależną, Talentmedia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "TalentMedia") udziałów spółki Gamellon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz ze zwiększeniem zaangażowania kapitałowego Emitenta w TalentMedia. Zgodnie z umową:

  1) Kredyt zostanie spłacony w 20 równych ratach kwartalnych,

  2) w Umowie ustalono następujące zabezpieczenia spłaty Kredytu:

  - weksle in blanco, wystawione przez Emitenta, poręczone przez spółki zależne,

  - zastaw rejestrowy na wszystkich udziałach posiadanych przez Emitenta w TalentMedia.

   

  Ostateczny termin spłaty Kredytu to 31 października 2024 r.

  Pozostałe warunki umowy Kredytu nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.

  Podstawa prawna:

  Art. 17 ust. 1 MAR