Raporty – bieżące

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2020/01/30

  (2/2020) Pozytywna decyzja NCBiR w sprawie wniosku o dofinansowanie projektu spółki zależnej, Plastream sp. z o.o. w wysokości 6,6 MLN PLN

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 30 stycznia 2020 r. powziął informację o umieszczeniu projektu spółki zależnej Emitenta, Plastream sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Plastream" lub "Spółka zależna") pn. "Opracowanie innowacyjnego systemu dla kas samoobsługowych opartego o technologię rozpoznawania produktów na obrazie (Computer Vision)" (dalej: "Projekt") na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 "Szybka Ścieżka" przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej: "NCBiR").

  Zgodnie z przedstawioną listą rankingową Projekt otrzymał 26 punktów i znalazł się na trzecim miejscu na liście. Celem Projektu jest opracowanie innowacyjnego systemu kas samoobsługowych opartego o technologię rozpoznawania produktów na obrazie (Computer Vision), umożliwiającego sieciom handlowym skrócenie kolejek (szybsze zakupy) oraz zaoferowanie klientom wygodniejszych zakupów (brak konieczności szukania kodu kreskowego na produkcie).

  Całkowita wartość Projektu wynosi 9.906.931,00 zł, a rekomendowana kwota dofinansowania 6.641.329,85 zł.

  Okres realizacji Projektu to marzec 2020 - sierpień 2022.

  Ostateczne warunki realizacji Projektu zostaną określone w umowie pomiędzy Plastream a NCBiR, o zawarciu której Emitent poinformuje w odrębnym komunikacie.
  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. Emitent informuje, że jest w trakcie poszukiwania partnera strategicznego dla Plastream, który wesprze komercjalizację produktów Spółki zależnej oraz zapewni jej dodatkowe finansowanie, w tym m.in. na realizację Projektu.
  O następnych istotnych krokach dotyczących dofinansowania Projektu Emitent będzie informował w kolejnych raportach bieżących.

  Podstawa prawna:

  Art. 17 ust. 1 MAR