RAPORTY OKRESOWE – 2011

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2011/02/10

  (5/2011) Raport miesięczny za styczeń 2011

  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za styczeń 2011.I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

  Rok 2010 był czasem umiarkowanego wzrostu rynku wydatków marketingowych po jego znaczącym spadku w roku poprzedzającym. Raporty międzynarodowych holdingów reklamowych na temat polskiego rynku były rozbieżne w ocenie dokładnej dynamiki rynku: raport firmy MPG (należącej do holdingu Havas) wskazywał na wydatki mediowe na poziomie 4,127 miliarda złotych w H1/2010 czyli wzrost o 11,7% wobec analogicznego okresu w 2009, z kolei raport firmy Starlink (należącej do holdingu Publicis Groupe) szacował te same wydatki na poziomie 3,589 miliarda złotych czyli wzrost o 4,7%. Pomimo różnic, w obu wypadkach należy jednak zwrócić uwagę na przyśpieszenie wzrostu rynku w drugim kwartale wobec stagnacji w pierwszym. Wstępne dane za drugie półrocze wskazują na utrzymanie się tej tendencji. Powrót do lepszej koniunktury powinien utrzymać się w 2011., zaś jej szczyt powinien nastąpić w 2012 roku. Wobec powyższych czynników MEDIACAP SA w dalszym ciągu implementuje plan działania oparty na konserwatywnych zasadach, które bazują na kontrolowaniu kosztów z oczekiwaniem na wyższe przychody. Na bieżąco analizowana jest rentowność i skuteczność podejmowanych działań spółki w trzech kluczowych segmentach działalności: strategicznej obsłudze reklamowej, kompleksowej organizacji imprez promocyjnych (eventy) i niestandardowej reklamie zewnętrznej (ambient media).

  II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

  Spółka dokonała następujące publikacje w systemie EBI w styczniu 2011:

  10.01.2011 - RB 1/2011 - Raport miesięczny za grudzień 2010
  Zarząd MEDIACAP SA (poprzednia nazwa EM Lab SA) przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za grudzień 2010.

  19.01.2011 - RB 2/2011 -Uchwały podjęte na NWZA
  Zarząd MEDIACAP SA ("Spółka") przekazuje w załączeniu, do wiadomości publicznej treść uchwał, które zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 18 stycznia 2011 roku. Z uwagi na fakt, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki obecny był jeden pełnomocnik reprezentujący trzech Akcjonariuszy Spółki, Zgromadzenie zdecydowało o niepodejmowaniu uchwał w przedmiocie:
  - uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej,
  - wyboru Komisji Skrutacyjnej,
  - wyboru Komisji Wnioskowej

  Zarząd Spółki informuje, że treść tekstu jednolitego statutu Spółki, w związku z koniecznością rejestracji zmian statutu we właściwym Rejestrze Przedsiębiorców, zostanie opublikowana po ich rejestracji w Rejestrze.

  19.01.2011 - RB 3/2011 - Zmiana składu Rady Nadzorczej
  Zarząd MEDIACAP SA ("Spółka") informuje o zmianie w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Z członkowstwa w Radzie Nadzorczej zrezygnował Pan Tomasz Grzybowski oraz Pan Julian Kozankiewicz a powołani zostali Pan Piotr Kuc (przez WZA) oraz Pan Filip Friedmann (przez Posellę).

  Skład Rady Nadzorczej po zmianach:
  Hubert Janiszewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  Filip Friedmann - Członek Rady Nadzorczej
  Piotr Kuc - Członek Rady Nadzorczej
  Jacek Welc - Członek Rady Nadzorczej
  Marek Żołędziowski - Członek Rady Nadzorczej

  31.01.2011 - RB 4/2011 - Harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2011
  Zarząd MEDIACAP SA podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2011. Raporty będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

  11.01.2011 - Publikacja raportu miesięcznego za grudzień 2010
  10.02.2011 - Publikacja raportu miesięcznego za styczeń 2011
  14.02.2011 - Publikacja raport kwartalnego za Q4 2010
  10.03.2011 - Publikacja raportu miesięcznego za luty 2011
  11.04.2011 - Publikacja raportu miesięcznego za marzec 2011
  10.05.2011 - Publikacja raportu miesięcznego za kwiecień 2011
  16.05.2011 - Publikacja raportu rocznego za 2010 oraz raportu kwartalnego za Q1 2011
  10.06.2011 - Publikacja raportu miesięcznego za maj 2011
  11.07.2011 - Publikacja raportu miesięcznego za czerwiec 2011
  10.08.2011 - Publikacja raportu miesięcznego za lipiec 2011
  16.08.2011 - Publikacja raportu kwartalnego za Q2 2011
  12.09.2011 - Publikacja raportu miesięcznego za sierpień 2011
  10.10.2011 - Publikacja raportu miesięcznego za wrzesień 2011
  10.11.2011 - Publikacja raportu miesięcznego za październik 2011
  14.11.2011 - Publikacja raportu kwartalnego za Q3 2011
  12.12.2011 - Publikacja raportu miesięcznego za listopad 2011

  Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

  Spółka dokonała następując publikacje w systemie ESPI w styczniu 2011:

  19.01.2011 - 1/2011 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA
  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy, którzy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 18 stycznia 2011 posiadali co najmniej 5% głosów.

  III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem.

  Po opublikowaniu strategii na lata 2010-2013 w czerwcu bieżącego roku, zarząd rozpoczął realizowanie zawartych w strategii działań. Po ustaleniu krótkiej listy podmiotów do potencjalnego przejęcia w Q4/2010 w styczniu prowadzone były pogłębione rozmowy z wybranymi firmami, wizyty ich siedzib i wstępne analizy przedstawionych danych finansowych.

  Kolejnym elementem realizacji nowej strategii była kontynuacja przygotowywania koncepcji imprez własnych pod kątem przyciągnięcia sponsorów (nowy obszar działalności).

  Działania te w ciągu trzech lat mają doprowadzić do przeniesienia spółki na parkiet główny GPW. Spółka koncentruje się na dywersyfikacji źródeł zysków, co ma na celu zwiększenie przychodów i zmniejszenie ryzyka działalności spółki.

  IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

  10.02.2011 - Publikacja raportu miesięcznego za styczeń 2011
  14.02.2011 - Publikacja raport kwartalnego za Q4 2010

  Podstawa prawna:
  Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych
  w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect"

   

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

  Raport w systemie ESPI/EBI