RAPORTY OKRESOWE – 2011

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2011/05/10

  (11/2011) Raport miesięczny za kwiecień 2011

  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za kwiecień 2011.I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

  Po drastycznym spadku wydatków reklamowych w 2009, według wstępnych danych rok 2010 przyniósł umiarkowaną, jednocyfrową odbudowę koniunktury. Brak istotnego wzrostu inwestycji klientów nie oznaczał jednak zatrzymania zmian w strukturze ich wydatków: kluczową tendencją w tym zakresie był głęboki spadek na reklamę w prasie i wzrost inwestycji na reklamę online. Rok 2011 powinien przynieść łagodne przyśpieszenie wzrostu rynku (szacowane przez nas wstępnie na przedział 8-9% wzrostu wobec 2010), z planowaną dalszą poprawą koniunktury w 2012 roku, w szczególności w zakresie wydatków na marketing eventowy, odpowiadający za blisko 50% przychodów spółek MEDIACAP SA.

  W 2011 nie powinna ulec zmianie sezonowość wydatków na reklamę, które są historycznie niższe w Q1 i Q3 zaś wyższe w Q2 i Q4. Podobnie szacujemy więc sezonowy rozkład struktury przychodów w MEDIACAP SA.

  II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

  Spółka dokonała następujące publikacje w systemie EBI w kwietniu 2011:

  11.04.2011 - RB 9/2011 - Raport miesięczny za marzec 2011
  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za marzec 2011.

  Spółka nie dokonała publikacji w systemie ESPI w kwietniu 2011.

  III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem.

  Po opublikowaniu strategii na lata 2010-2013 w czerwcu 2010, zarząd rozpoczął realizowanie zawartych w strategii działań. Po ustaleniu krótkiej listy podmiotów do potencjalnego przejęcia w Q4/2010 w styczniu prowadzone były pogłębione rozmowy z wybranymi firmami, wizyty ich siedzib i wstępne analizy przedstawionych danych finansowych. Obecnie trwają negocjacje z instytucjami finansowymi co do warunków uzyskania niezbędnego finansowania do potencjalnej transakcji oraz przygotowywane są niewiążące oferty zakupu wobec dwóch pierwszych firm, co pozwoli uruchomić proces negocjacji warunków transakcji z nimi. Potencjalni partnerzy transakcji przekazali w kwietniu MEDIACAP SA swoje wstępne wyniki za pierwszy kwartał i zaktualizowane prognozy, które staną się podstawą do ustaleń warunków transakcji z nimi.

  Działania te w ciągu trzech lat mają doprowadzić do przeniesienia spółki na parkiet główny GPW. Spółka koncentruje się na dywersyfikacji źródeł zysków, co ma na celu zwiększenie przychodów i zmniejszenie ryzyka działalności spółki.

  IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

  10.05.2011 - Publikacja raportu miesięcznego za kwiecień 2011
  16.05.2011 - Publikacja raportu rocznego za 2010 oraz raportu kwartalnego za Q1 2011

  Podstawa prawna:
  Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych
  w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect"

   

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

  Raport w systemie ESPI/EBI