RAPORTY OKRESOWE – 2012

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2012/02/10

  (5/2012) Raport miesięczny za styczeń 2012

  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za styczeń 2012.I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

  2011 przyniósł drugi rok łagodnego, jednocyfrowego wzrostu na rynku reklamowym. Równocześnie nadal nie widać jasnego impulsu do przyśpieszonego wzrostu wydatków reklamodawców w 2012, pomimo zaplanowanych na ten rok mistrzostw Europy w piłce nożnej. Euro 2012 daje jednak nadzieję na wzrost wartości w dwóch z segmentów w których działa MEDIACAP SA czyli w marketing eventowym oraz w ambient mediach. Na trzecim z naszych rynków - czyli w segmencie kompleksowego doradztwa reklamowego, zauważa się dalszy wzrost oczekiwań klientów co do tzw. zintegrowanych usług, które obok rozwiązań reklamowych dla tradycyjnych mediów uwzględniają działania skierowane do mediów online. Wzrost kompetencji w tym zakresie będzie więc długofalowo kluczowy pod kątem rozwoju biznesu i wzrostu udziałów w rynku.

  II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

  Spółka dokonała następujące publikacje w systemie EBI w styczniu 2012:

  11.01.2012 - RB 1/2012 - Raport miesięczny za grudzień 2011
  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za grudzień 2011.

  31.01.2012 - RB 2/2012 - Harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2012
  Zarząd MEDIACAP SA podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2012. Raporty będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

  10.01.2012 - Publikacja raportu miesięcznego za grudzień 2011
  31.01.2012 - Publikacja harmonogramu przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2012
  10.02.2012 - Publikacja raportu miesięcznego za styczeń 2012
  14.02.2012 - Publikacja raportu kwartalnego za Q4 2011
  12.03.2012 - Publikacja raportu miesięcznego za luty 2012
  10.04.2012 - Publikacja raportu miesięcznego za marzec 2012
  10.05.2012 - Publikacja raportu miesięcznego za kwiecień 2012
  15.05.2012 - Publikacja raportu kwartalnego za Q1 2012
  05.06.2012 - Publikacja raportu rocznego za 2011
  11.06.2012 - Publikacja raportu miesięcznego za maj 2012
  10.07.2012 - Publikacja raportu miesięcznego za czerwiec 2012
  10.08.2012 - Publikacja raportu miesięcznego za lipiec 2012
  14.08.2012 - Publikacja raportu kwartalnego za Q2 2012
  10.09.2012 - Publikacja raportu miesięcznego za sierpień 2012
  10.10.2012 - Publikacja raportu miesięcznego za wrzesień 2012
  12.11.2012 - Publikacja raportu miesięcznego za październik 2012
  14.11.2012 - Publikacja raportu kwartalnego za Q3 2012
  10.12.2012 - Publikacja raportu miesięcznego za listopad 2012

  Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

  Spółka nie dokonywała publikacji w systemie ESPI w styczniu 2012

  III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem.

  Kluczowymi czynnikami wzrostu wartości spółki pozostaje dywersyfikacja źródeł przychodu oraz poszerzenie bazy klientów. Po przejęciu i udanej restrukturyzacji spółki Scholz & Friends Warszawa spółka w skuteczny sposób działa na w trzech segmentach: marketingu eventowym (53% przychodu), kompleksowym doradztwie reklamowym (40%) i niestandardowej reklamie zewnętrznej (7%). W 2012, przy założeniu rentowności w obu podmiotach grupy i wzrostu ich udziałów w rynku, zarząd MEDIACAP SA skupiony będzie na wkroczeniu w kolejny segment rynkowy. Obecnie trwają prace nad programem działań w tym zakresie. Opisane działania w ciągu dwóch lat mają doprowadzić do przeniesienia spółki na parkiet główny GPW.

  IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

  10.02.2012 - Publikacja raportu miesięcznego za styczeń 2012
  15.02.2012 - Publikacja raportu kwartalnego za Q4 2011

  Podstawa prawna: Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect".

   

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

  Raport w systemie ESPI/EBI