RAPORTY OKRESOWE – 2012

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2012/04/10

  (9/2012) Raport miesięczny za marzec 2012

  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za marzec 2012.I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

  2011 przyniósł drugi rok łagodnego, jednocyfrowego wzrostu na rynku reklamowym. Równocześnie nadal nie widać jasnego impulsu do przyśpieszonego wzrostu wydatków reklamodawców w 2012, pomimo zaplanowanych na ten rok mistrzostw Europy w piłce nożnej. Euro 2012 daje jednak nadzieję na wzrost wartości w dwóch z segmentów w których działa MEDIACAP SA czyli w marketing eventowym oraz w ambient mediach. Na trzecim z naszych rynków - czyli w segmencie kompleksowego doradztwa reklamowego, zauważa się dalszy wzrost oczekiwań klientów co do tzw. zintegrowanych usług, które obok rozwiązań reklamowych dla tradycyjnych mediów uwzględniają działania skierowane do mediów online. Wzrost kompetencji w tym zakresie będzie więc długofalowo kluczowy pod kątem rozwoju biznesu i wzrostu udziałów w rynku.

  II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

  Spółka dokonała następujące publikacje w systemie EBI w marcu 2012:

  12.03.2012 - RB 7/2012 - Raport miesięczny za luty 2012 Zarząd MEDIACAP SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za luty 2012.

  21.03.2012 - RB 8/2012 - Spotkanie z inwestorami
  Szanowni Państwo,

  W imieniu grupy MEDIACAP SA mamy przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie z inwestorami, która odbędzie się w dniu 24 maja 2012 w godzinach 12:00 - 14:00 w siedzibie spółki przy ulicy Bema 65 w Warszawie (wjazd od ul. Prymasa Tysiąclecia).

  Podczas spotkania będziemy chcieli przedstawić inwestorom przede wszystkim bieżącą sytuację Spółki oraz plany na rok 2012. Będzie to też okazja do odpowiedzi na wszelkie pytania naszych obecnych i potencjalnych akcjonariuszy.

  Z przyczyn logistycznych będziemy wdzięczni za potwierdzenie chęci udziału w tym spotkaniu do dnia 17 maja 2012 na adres: kb@mediacap.pl lub telefonicznie pod numer +48 662 178 531.

  Spółka nie dokonała publikacji w systemie ESPI w marcu 2012

  III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem.

  Kluczowymi czynnikami wzrostu wartości spółki pozostaje dywersyfikacja źródeł przychodu oraz poszerzenie bazy klientów. Po przejęciu i udanej restrukturyzacji spółki Scholz & Friends Warszawa spółka w skuteczny sposób działa na w trzech segmentach: marketingu eventowym (53% przychodu), kompleksowym doradztwie reklamowym (40%) i niestandardowej reklamie zewnętrznej (7%). W 2012, przy założeniu rentowności w obu podmiotach grupy i wzrostu ich udziałów w rynku, zarząd MEDIACAP SA skupiony będzie na wkroczeniu w kolejny segment rynkowy. Obecnie trwają prace nad programem działań w tym zakresie. Opisane działania w ciągu dwóch lat mają doprowadzić do przeniesienia spółki na parkiet główny GPW.

  IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

  10.04.2012 - Publikacja raportu miesięcznego za marzec 2012.

   

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

  Raport w systemie ESPI/EBI