RAPORTY OKRESOWE – 2013

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2013/08/09

  (24/2013) Raport miesięczny za lipiec 2013

  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za lipiec 2013.I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

  2012 rok według prognoz spadł w granicach 3-6%, pomimo Euro 2012. W dalszym ciągu zmianom podlega jego struktura: najmocniej spadają wydatki na dzienniki i magazyny, nieco mniej na radio, reklamę zewnętrzną i tv, zaś na stałym lub rosnącym poziomie utrzymują się wydatki na internet. Wobec spowolnienia gospodarczego przewidzianego na pierwszą połowę 2013 oczekujemy dalszego, łagodnego spadku inwestycji reklamowych w przyszłym roku z możliwych lekkim odbiciem w czwartym kwartale 2013. Biorąc pod uwagę wyżej wymienione czynniki szczególnie istotne jest dalsze rozszerzenia współpracy MEDIACAP SA z podmiotami, które swoje działania finansują z bezpośredniego lub pośredniego wsparcia Unii Europejskiej - wydatki te nie podlegają bowiem trendom komercyjnym, tylko zależne są od perspektywy budżetowej UE. Równocześnie w ramach obu podmiotów grupy zakładamy utrzymującą się istotną presję cenową oraz możliwe redukcje budżetów przez istniejących klientów.

  II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

  Spółka dokonała następujące publikacje w systemie EBI w lipcu 2013:

  05.07.2013 - RB 21/2013 - Raport miesięczny za czerwiec 2013
  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za maj 2013.

  10.07.2013 - RB 22/2013 - Obniżenie ceny nabycia udziałów w Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o.
  Zarząd MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 10 lipca 2013 r. otrzymał podpisany oryginał porozumienia ze spółką Scholz & Friends Group GmbH w sprawie ostatecznego rozliczenia ceny nabycia udziałów w spółce Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o.

  Z uwagi na warunki przewidziane umową sprzedaży udziałów z dnia 12 lutego 2010 r. oraz treść zawartego porozumienia stron, Scholz & Friends Group GmbH zwróci MEDIACAP SA kwotę 80.931,10 złotych tytułem ostatecznego rozliczenia nabycia udziałów spółki Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. z 2010 r.

  30.07.2013 - RB 23/2013 -Raport kwartalny za drugi kwartał 2013
  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje w załączeniu raport kwartalny za drugi kwartał 2013.

  Spółka dokonała następujące publikacje w systemie ESPI w lipcu 2013:

  08.07.2013 - 4/2013 - Nabycie akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej
  Zarząd MEDIACAP SA (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 8 lipca 2013 roku, otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej - Juliana Kozankiewicza, o nabyciu 2.591 akcji Spółki za cenę 3.218,26. Transakcja została dokonana na sesji zwykłej na rynku New Connect.

  III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem.

  Mijający rok stanowi zamknięcie pierwszego cyklu inwestycyjnego po wejściu na NewConnect w 2008 roku: po dokonanym zakupie spółki zależnej Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o., udało się przywrócić ją do zysków i tym samym osiągnąć planowany efekt poszerzenia zakresu działalności spółki, dywersyfikacji jej ryzyka i wzrostu przychodów, które przebiły poprzedni rekord z 2011 roku. Również na poziomie działalności w jednostce głównej rok 2012 był okresem intensywnego ale zrównoważonego i zyskownego wzrostu.

  Tym samym rok 2013 będzie otwarciem kolejnego cyklu w rozwoju MEDIACAP SA w ramach którego Grupa będzie chciała w dalszej mierze zdywersyfikować swoje źródła przychodów i wzmocnić swoją obecność w najbardziej obiecującym segmencie rynkowym - internecie. Pierwszym etapem realizacji tych planów będzie oszacowanie możliwości finansowych spółki, szczególnie w zakresie długu, z uwzględnieniem znacznie lepszego standingu finansowego obu spółek po udanym 2012.

  Opisane działania mają doprowadzić do możliwości przeniesienia spółki na parkiet główny GPW.

  IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

  09.08.2013 - Publikacja raportu miesięcznego za lipiec 2013

  Podstawa prawna: Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect

   

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

  Raport w systemie ESPI/EBI