RAPORTY OKRESOWE – 2016

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2016/04/11

  (10/2016) Raport miesięczny za marzec 2016

  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za marzec 2016.I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

  Jak wynika z najnowszego raportu globalnej firmy mediowej ZenithOptimedia (dalej "ZO"), 2016 rok będzie kolejnym rokiem stabilnego wzrostu rynku reklamy. Zdaniem analityków ZO wartość wydatków na reklamę w Polsce wzrośnie w tym roku o 3,5% r/r, osiągając wartość 6,963 mld PLN netto. Dla porównania, dynamika wzrostu globalnego rynku reklamy w 2016 roku wyniesie o 4,6% r/r, osiągając wartość 579 mln USD. Według prognozy ZO wydatki na reklamę telewizyjną wzrosną w tym roku o 2,9% natomiast wydatki reklamowe w internecie zwiększą się o 11,5% Dynamiczny wzrost zainteresowania reklamą w segmencie online sprawi, że już w przyszłym roku internet ma szanse wyprzedzić telewizję, a tym samym stać się największym medium reklamowym na świecie. Dużym zainteresowaniem cieszy się nadal reklama radiowa, która ma szansę urosnąć w tym roku o 4,8%. Największe spadki ponownie nastąpią w reklamie prasowej – analitycy ZO przewidują, że wydatki na reklamę w dziennikach spadną w tym roku o 16,3%, natomiast w przypadku magazynów – o 13,8%. Nadal utrzyma się bardzo łagodny trend spadkowy w przypadku reklamy outdoorowej, który wyniesie 0,7%.

  II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

  Spółka dokonała następujących publikacji w systemie EBI w marcu 2016:

  10.03.2016 – RB 7/2016 - Raport miesięczny za luty 2016
  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za luty 2016.

  Spółka nie dokonała publikacji w systemie ESPI w marcu 2016.

  III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem.

  Głównymi celami MEDIACAP SA są:

  1. Zwiększanie udziału rynkowego w trzech segmentach (a) Reklama, (b) Data oraz (c) Digital. Cel ten wynika z korzyści skali, jakie występują w każdym z tych segmentów i jest możliwy dzięki konsekwentnemu realizowaniu przez spółkę strategii rozwoju zakładającej stały wzrost organiczny oraz kolejne przejęcia. Obecnie spółka prowadzi rozmowy w sprawie przejęcia kolejnego podmiotu, który zwiększy EBITDA grupy o co najmniej 3 mln PLN rocznie. Termin planowanej transakcji to H1 2016. Spółka rozważa również scenariusz w którym zostaną przejęte dwa podmioty, które łącznie zwiększą wynik o ww. 3mln PLN. Celem strategicznym spółki jest osiągnięcie dzięki przejęciom przychodów na poziomie 100 mln PLN w 2016 roku.

  2. Zwiększanie rentowności spółek działających w ramach MEDIACAP SA dzięki synergiom (kosztowym i przychodowym), poszerzaniu portfela usług i innowacji w zakresie oferowanych usług. W tej dziedzinie w ramach Grupy powstaje obecnie zespól ds. Innowacji, którego celem będzie inicjowanie innowacji oraz wspieranie ich wdrożeń.

  IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

  10.05.2016 - Publikacja raportu miesięcznego za kwiecień 2016.
  13.05.2016 – Publikacja Raportu za pierwszy kwartał 2016

  Podstawa Prawna: § 3 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu."

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Wiceprezes Zarządu

  Raport w systemie ESPI/EBI