Raporty – okresowe

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2013/05/10

  (14/2013) Raport miesięczny za kwiecień 2013

  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za kwiecień 2013.I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

  2012 rok według prognoz spadł w granicach 3-6%, pomimo Euro 2012. W dalszym ciągu zmianom podlega jego struktura: najmocniej spadają wydatki na dzienniki i magazyny, nieco mniej na radio, reklamę zewnętrzną i tv, zaś na stałym lub rosnącym poziomie utrzymują się wydatki na internet. Wobec spowolnienia gospodarczego przewidzianego na pierwszą połowę 2013 oczekujemy dalszego, łagodnego spadku inwestycji reklamowych w przyszłym roku z możliwych lekkim odbiciem w czwartym kwartale 2013. Biorąc pod uwagę wyżej wymienione czynniki szczególnie istotne jest dalsze rozszerzenia współpracy MEDIACAP SA z podmiotami, które swoje działania finansują z bezpośredniego lub pośredniego wsparcia Unii Europejskiej - wydatki te nie podlegają bowiem trendom komercyjnym, tylko zależne są od perspektywy budżetowej UE. Równocześnie w ramach obu podmiotów grupy zakładamy utrzymującą się istotną presję cenową oraz możliwe redukcje budżetów przez istniejących klientów.

  II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

  Spółka dokonała następujące publikacje w systemie EBI w kwietniu 2013:

  03.04.2013 - RB 7/2013 - Spotkanie z inwestorami w dniu 4 kwietnia 2013
  Szanowni Państwo,

  W imieniu MEDIACAP SA mamy przyjemność zaprosić Państwa na "TOP PICK NewConnect DAY". Konferencja odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2013 z udziałem spółek z rynku NewConnect, wybranymi przez INFINITY8 S.A, w tym z MEDIACAP SA.

  Założeniem projektu Top Pick NewConnect jest staranne wyselekcjonowanie spółek spełniających pierwotne założenie powstania rynku NewConnect: innowacyjność i duży potencjał wzrostu.

  Konferencja odbędzie się przy ul. Emilii Plater 49 w Warszawie, Hotel Intercontinental, Sala Verdi Meeting Room w godzinach 09:30-12:30.

  10.04.2013 - RB 8/2013 - Zamiana harmonogramu publikacji raportów w 2013
  W związku z opublikowanym przez spółkę harmonogramem przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2013 (raport EBI: 3/2013), Zarząd MEDIACAP SA informuje, że raporty będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach

  12.04.2013 - Publikacja raportu rocznego za 2012
  24.04.2013 - Publikacja raportu kwartalnego za Q1 2013
  30.07.2013 - Publikacja raportu kwartalnego za Q2 2013
  29.10.2013 - Publikacja raportu kwartalnego za Q3 2013

  Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

  10.04.2013 - RB 9/2013 - Raport miesięczny za marzec 2013
  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za marzec 2013.

  12.04.2013 - RB 10/2013 - Raport Roczny za rok 2012
  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje w załączeniu Raport Roczny za rok 2012

  18.04.2013 - RB 11/2013 - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MEDIACAP SA w 2012
  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje w załączeniu sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012.

  18.04.2013 - RB 12/2013 - Rekomendacja Zarządu w sprawie dywidendy - 9 gr na 1 akcję
  Zarząd MEDIACAP SA informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będzie wnioskował o wypłatę dywidendy w wysokości 9 gr na 1 akcję.

  24.04.2013 - RB 13/2013 - Raport kwartalny za pierwszy kwartał 2013
  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje w załączeniu raport kwartalny za pierwszy kwartał 2013.

  Spółka nie dokonała publikacji w systemie ESPI w kwietniu 2013.

  III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem.

  Mijający rok stanowi zamknięcie pierwszego cyklu inwestycyjnego po wejściu na NewConnect w 2008 roku: po dokonanym zakupie spółki zależnej Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o., udało się przywrócić ją do zysków i tym samym osiągnąć planowany efekt poszerzenia zakresu działalności spółki, dywersyfikacji jej ryzyka i wzrostu przychodów, które przebiły poprzedni rekord z 2011 roku. Również na poziomie działalności w jednostce głównej rok 2012 był okresem intensywnego ale zrównoważonego i zyskownego wzrostu.

  Tym samym rok 2013 będzie otwarciem kolejnego cyklu w rozwoju MEDIACAP SA w ramach którego Grupa będzie chciała w dalszej mierze zdywersyfikować swoje źródła przychodów i wzmocnić swoją obecność w najbardziej obiecującym segmencie rynkowym - internecie. Pierwszym etapem realizacji tych planów będzie oszacowanie możliwości finansowych spółki, szczególnie w zakresie długu, z uwzględnieniem znacznie lepszego standingu finansowego obu spółek po udanym 2012.

  Opisane działania mają doprowadzić do możliwości przeniesienia spółki na parkiet główny GPW.

  IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

  10.05.2013 - Publikacja raportu miesięcznego za kwiecień 2013
  17.05.2013 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

  Podstawa prawna: Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect

   

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

  Raport w systemie ESPI/EBI