RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2010/01/29

  (2/2010) Harmonogram przekazywania raportów okresowych

  Zarząd EM Lab S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2010 roku. Raporty będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

  Raport kwartalny za IV kwartał 2009 r.- 15 lutego 2010 r.
  Raport roczny za 2009 rok - 16 kwietnia 2010 r.
  Raport kwartalny za I kwartał 2010 r. - 17 maja 2010 r.
  Raport kwartalny za II kwartał 2010 r. - 16 sierpnia 2010 r.
  Raport kwartalny za III kwartał 2010 r. - 15 listopada 2010 r.

  Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

  Podstawa prawna: § 6 ust. 12.1 Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu."
  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Julian Kozankiewicz - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

  Raport w systemie EBI