RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2010/04/19

  (12/2010) Zabezpieczenie 75% kredytu spółki zależnej Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. tj. 300 tys pln

  Zarząd EM Lab SA informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2010 zawarł umowę z bankiem PeKaO SA w celu zabezpieczenia 75% kredytu udzielonego 5 lutego 2010r. firmie Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o.w wysokości 400.000 zł w której Spółka ma 75% udziałów. Zgodnie z umową EM LAB SA przenosi 300.000 zł na własność banku. Kwota ta zostanie zwrócona po spłaceniu zobowiązania przez Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. Spółka zobowiązała się do zabezpieczenia 75% kredytu w umowie nabycia udziałów w Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. o czym Spółka informowała w dniu 12 lutego 2010r.w raporcie 3/2010.

  Podstawa Prawna: § 3 ust. 2 p. 3 Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu."
  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

  Raport w systemie EBI