RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2010/05/27

  (21/2010) Zakup akcji EM LAB SA

  Zarząd EM Lab SA informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 27 maja 2010 roku od Prezesa Zarządu - Jacka Olechowskiego oraz Członka Rady Nadzorczej - Juliana Kozankiewicza, w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o nabyciu przez Prezesa Zarządu oraz Członka Rady Nadzorczej akcji spółki EM Lab SA. Z przekazanej informacji wynika, że Prezes Zarządu w dniu 27 maja 2010 roku dokonał zakupu 8.820 akcji EM Lab SA po cenie 0,05 zł za akcję w ramach realizacji zapisów z umowy wspólników, natomiast Członek Rady Nadzorczej dokonał zakupu 5.180 akcji EM LAB SA po cenie 0,05 zł za akcję w ramach realizacji zapisów z tej samej umowy. Transakcji dokonano na podstawie umowy kupna.

  Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 roku "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu". Art.160 ust. 4 Ustawy o obrocie- informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

  Raport w systemie EBI