RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2010/07/02

  (28/2010) Zmiana animatora

  Zarząd spółki EM Lab SA informuje, iż spółka EM Lab SA wypowiedziała umowę na pełnienie funkcji animatora którą miała podpisaną z Beskidzkim Domem Maklerskim SA z siedzibą w Bielsku-Białej.Beskidzki Dom Maklerski przestanie pełnić funkcję animatora EM Lab SA po upływie okresu wypowiedzenia, który wynosi 30 dni, czyli z dniem 31 lipca 2010.

  Jednocześnie Zarząd spółki EM Lab SA informuje, iż w dniu 29 czerwca 2010, spółka EM Lab SA zawarła umowę na pełnienie funkcji animatora z Trigon Dom Maklerski SA z siedzibą w Krakowie.
  Umowa wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2010 pod warunkiem podpisania przez Trigon Dom Maklerski SA stosownej umowy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

  Podstawa prawna:
  § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr 450/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 września 2009 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu."

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

  Raport w systemie EBI