RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2010/08/25

  (36/2010) Sprzedaż 2,34% akcji EM Lab SA przez Versalin Properties Limited

  Zarząd EM Lab SA (dalej "Spółka") informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 25.08.2010 od Marka Żołędziowskiego w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o sprzedaży przez Versalin Properties Limited (spółka której jedynym udziałowcem jest Marek Żołędziowski) 260.000 akcji (dwieście sześćdziesiąt tysięcy) Spółki za cenę 312.000 zł (trzysta dwanaście tysięcy zł), to jest po cenie 1,20 zł (jeden złoty dwadzieścia groszy) za jedną akcję, co stanowi 2,34 % wszystkich akcji Em Lab SA. Zbycie nastąpiło na podstawie transakcji pakietowej zawartej w dniu 25.08.2010 w Warszawie.Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie- informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.
  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

  Raport w systemie EBI