RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2010/09/10

  (38/2010) Zmiana nazwy Spółki EM Lab SA na MEDIACAP SA

  Zarząd EM Lab SA (dalej "Spółka") informuje, iż na podstawie wpisu dokonanego w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 01 września 2010 nastąpiła zmiana nazwy Spółki EM Lab SA na nową nazwę MEDIACAP SA. Spółka wystąpiła do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie o zmianę nazwy Spółki we wszystkich nośnikach informacyjnych, między innymi w systemach EBI, ESPI oraz w Internecie. Skrócona nazwa Spółki zostaje zmieniona z EMLAB na nową nazwę MEDIACAP. Spółka wnioskowała także o zmianę oznaczenia Spółki z obecnego EML na nowe oznaczenie MCP.

  Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 roku "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu". Art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie- informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. Art. 69 ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.
  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

  Raport w systemie EBI