RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2010/09/20

  (41/2010) Wygrany przetarg na dostawę usług eventowych o budżecie w przedziale 1,00-1,50M PLN dla międzynarodowej korporacji

  Zarząd MEDIACAP SA informuje, iż spółka wygrała przetarg na dostawę usług eventowych o budżecie w przedziale 1,00-1,50 MLN PLN dla wiodącej międzynarodowej korporacji, która nie była dotąd klientem spółki. Ze względu na skalę zlecenia i perspektywę rozszerzenia współpracy, informacja ta jest istotną w mniemaniu spółki.

  Realizacja zlecenia nastąpi w Q4 2010 i Q1 2011. Szczegółowe warunki umowy nie pozwalają na ujawnienie marki klienta do czasu zakończenia zleconych usług.

  Podstawa Prawna: § 3 ust. 2 p. 2 Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu."
  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

  Raport w systemie EBI