RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2011/01/19

  (3/2011) Zmiana składu Rady Nadzorczej

  Zarząd MEDIACAP SA ("Spółka") informuje o zmianie w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Z członkowstwa w Radzie Nadzorczej zrezygnował Pan Tomasz Grzybowski oraz Pan Julian Kozankiewicz a powołani zostali Pan Piotr Kuc (przez WZA) oraz Pan Filip Friedmann (przez Posellę).Skład Rady Nadzorczej po zmianach:
  Hubert Janiszewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  Filip Friedmann - Członek Rady Nadzorczej
  Piotr Kuc - Członek Rady Nadzorczej
  Jacek Welc - Członek Rady Nadzorczej
  Marek Żołędziowski - Członek Rady Nadzorczej

  Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

  Raport w systemie EBI