RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2011/01/31

  (4/2011) Harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2011

  Zarząd MEDIACAP SA podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2011. Raporty będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:11.01.2011 - Publikacja raportu miesięcznego za grudzień 2010
  10.02.2011 - Publikacja raportu miesięcznego za styczeń 2011
  14.02.2011 - Publikacja raport kwartalnego za Q4 2010
  10.03.2011 - Publikacja raportu miesięcznego za luty 2011
  11.04.2011 - Publikacja raportu miesięcznego za marzec 2011
  10.05.2011 - Publikacja raportu miesięcznego za kwiecień 2011
  16.05.2011 - Publikacja raportu rocznego za 2010 oraz raportu kwartalnego za Q1 2011
  10.06.2011 - Publikacja raportu miesięcznego za maj 2011
  11.07.2011 - Publikacja raportu miesięcznego za czerwiec 2011
  10.08.2011 - Publikacja raportu miesięcznego za lipiec 2011
  16.08.2011 - Publikacja raportu kwartalnego za Q2 2011
  12.09.2011 - Publikacja raportu miesięcznego za sierpień 2011
  10.10.2011 - Publikacja raportu miesięcznego za wrzesień 2011
  10.11.2011 - Publikacja raportu miesięcznego za październik 2011
  14.11.2011 - Publikacja raportu kwartalnego za Q3 2011
  12.12.2011 - Publikacja raportu miesięcznego za listopad 2011

  Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

  Podstawa prawna:
§ 6 ust. 12.1 Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu."
  Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect"
  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

  Raport w systemie EBI