RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2012/02/03

  (1/2012) Nabycie akcji Spółki

  Zarząd MEDIACAP SA (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 3 lutego 2012 roku, otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Zarządu - Edyty Gurazdowskiej , o nabyciu 210 akcji Spółki, za cenę 143,90 PLN, tj. 50 akcji po cenie 0,67 PLN za jedną akcję oraz 160 akcji po cenie 0,69 PLN za jedną akcję. Transakcja została dokonana na sesji zwykłej na rynku New Connect.

  Podstawa prawna:
  Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

  Podpisy osób reprezentujących spółkę:
  03-02-2012 Jacek Olechowski Edyta Gurazdowska Prezes Zarządu Członek Zarządu

  Raport w systemie ESPI