RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2012/05/29

  (16/2012) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

  Zarząd Spółki pod firmą MEDIACAP SA ("Spółka") informuje, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 26 czerwca 2012, na godzinę 10:00 w siedzibie Spółki, tj. ul. Bema 65, 01-244 Warszawa.

  Zarząd Spółki załącza poza samym ogłoszeniem również projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika.

  Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 roku o "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"
  Załączniki:

   

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

  Raport w systemie EBI