RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2013/01/31

  (3/2013) Harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2013

  Raporty będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
  23.01.2013 - Publikacja raport kwartalnego za Q4 2012
  15.04.2013 - Publikacja raportu rocznego za 2012
  15.05.2013 - Publikacja raportu kwartalnego za Q1 2013
  14.08.2013 - Publikacja raportu kwartalnego za Q2 2013
  14.11.2013 - Publikacja raportu kwartalnego za Q3 2013

  Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

  Podstawa prawna:§ 6 ust. 12.1 Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu."
  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

   

  Raport w systemie EBI