RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2013/04/10

  (8/2013) Zmiana harmonogramu publikacji raportów w 2013

  W związku z opublikowanym przez spółkę harmonogramem przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2013 (raport EBI: 3/2013), Zarząd MEDIACAP SA informuje, że raporty będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

  12.04.2013 - Publikacja raportu rocznego za 2012
  24.04.2013 - Publikacja raportu kwartalnego za Q1 2013
  30.07.2013 - Publikacja raportu kwartalnego za Q2 2013
  29.10.2013 - Publikacja raportu kwartalnego za Q3 2013

  Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

  Podstawa prawna:

  § 3 ust. 1, § 6 ust. 9, 10, 11, 12 oraz przy uwzględnieniu terminu, o którym mowa w ust. 14.2- Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

   

  Raport w systemie EBI