RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2013/06/21

  (20/2013) Rada Nadzorcza i Zarząd MEDIACAP SA

  Zarząd MEDIACAP SA informuje, że:
  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 20 czerwca 2013 roku powołało następujących członków Rady Nadzorczej na pięcioletnią kadencję:
  - p. Jacek Welc
  - p. Hubert Janiszewski
  2. Korzystając z uprawnień nadanych w §15 ust. 2 Statutu Spółki, spółki Frinanti Trading Limited, Posella Management Limited, Versalin Limited powołały:
  - p. Juliana Kozankiewicz na członka Rady Nadzorczej na pięcioletnią kadencję;
  - p. Marka Żołędziowskiego na członka Rady Nadzorczej na pięcioletnią kadencję;
  - p. Filipa Friedmanna na członka Rady Nadzorczej na pięcioletnią kadencję;

  3. Rada Nadzorcza Spółki powołała także następujących członków Zarządu na samodzielną, trzyletnią kadencję:

  - p. Edyta Gurazdowska;
  - p. Jacek Olechowski

  Życiorysy zawodowe powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki, oraz członków Zarządu znajdują się na stronie internetowej Spółki, pod adresem https://www.mediacap.pl/o-grupie/rada-nadzorcza/, https://www.mediacap.pl/o-grupie/zarzad/. .

  Załącznikiem do niniejszego komunikatu są życiorysy wyżej wymienionych osób.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
  Załączniki:

   

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

  Raport w systemie EBI