RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2013/07/08

  (4/2013) Nabycie akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej

  Zarząd MEDIACAP SA (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 8 lipca 2013 roku, otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej - Juliana Kozankiewicza, o nabyciu 2.591 akcji Spółki za cenę 3.218,26. Transakcja została dokonana na sesji zwykłej na rynku New Connect.

  Podstawa prawna:
  Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

  Podpisy osób reprezentujących spółkę:

  08-07-2013 Jacek Olechowski Prezes Zarządu
  08-07-2013 Edyta Gurazdowska Członek Zarządu
  Raport w systemie ESPI