RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2013/07/10

  (22/2013) Obniżenie ceny nabycia udziałów w Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o.

  Zarząd MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 10 lipca 2013 r. otrzymał podpisany oryginał porozumienia ze spółką Scholz & Friends Group GmbH w sprawie ostatecznego rozliczenia ceny nabycia udziałów w spółce Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o.
  Z uwagi na warunki przewidziane umową sprzedaży udziałów z dnia 12 lutego 2010 r. oraz treść zawartego porozumienia stron, Scholz & Friends Group GmbH zwróci MEDIACAP SA kwotę 80.931,10 złotych tytułem ostatecznego rozliczenia nabycia udziałów spółki Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. z 2010 r.
  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

   

  Raport w systemie EBI