RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2013/09/06

  (25/2013) Zatwierdzenie przez PARP dofinansowania projektu spółki MEDIACAP SA w wysokości 733 K

  Zarząd MEDIACAP SA (dalej: "Spółka") informuje, że powziął wiadomość o przyznaniu Spółce dofinansowania na realizację projektu w ramach działania 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B".Oznacza to, iż w ciągu najbliższych dni spółka MEDIACAP SA zostanie zaproszona do podpisania z Państwową Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowy na dofinansowanie projektu w kwocie 733.250,00 zł (siedemset trzydzieści trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych).

  Łącza kwota dofinansowania wskazana powyżej stanowi 70% całkowitych kosztów. Planowany termin realizacji projektu: 01.10.2013-28.02.2015.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

   

  Raport w systemie EBI