RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2013/10/08

  (29/2013) Podpisanie dokumentu określającego ramowe warunki nabycia pakietu kontrolnego w Grupie IQS Sp. z o.o.

  Zarząd MEDIACAP SA (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 8 października 2013 Spółka podpisała dokument określający ramowe warunki nabycia pakietu kontrolnego tj. 53% spółki Grupa IQS Sp. z o.o (dalej "Term Sheet"). Term Sheet nie ma charakteru umowy przedwstępnej według Kodeksu Cywilnego. Strony przewidują przeprowadzanie transakcji nie później niż do 30 listopada 2013 a Spółka posiada wyłączność negocjacji do tej daty.

  Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

   

  Raport w systemie EBI