RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2013/10/24

  (32/2013) Sprostowanie do raportu bieżącego nr 31/2013

  W opublikowanym w dniu wczorajszym raporcie bieżącym nr 31/2013 zostało podane błędne oznaczenie wartość kontraktu. Zamiast "1,24 M brutto" powinno być "1,24 MLN PLN brutto". Poniżej Zarząd MEDIACAP SA podaje poprawne brzmienie raportu.
  "Zawarcie umowy z MTP o wartości 1,24 MLN PLN brutto

  Zarząd MEDIACAP SA informuje, że w dniu 23.10.2013 Spółka podpisała umowę z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu o wartości 1,24 MLN PLN brutto na realizację koncepcji logistycznej, aranżacji przestrzeni konferencyjnej, identyfikacji wizualnej oraz oznakowania wewnętrznego i zewnętrznego w ramach organizacji 19 sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu wraz z 9 sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto oraz sesją organów pomocniczych, oraz kreacji i wizualizacji przestrzeni konferencyjnej na terenie Stadionu Narodowego w Warszawie, na którym będzie miała miejsce Konferencja w dniach 11-22 listopada 2013 r..

  Podstawa Prawna: § 3 ust. 2 p. 2 Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu." "
  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

   

  Raport w systemie EBI