RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2013/12/20

  (40/2013) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

  Zarząd Spółki pod firmą MEDIACAP SA ("Spółka") informuje, że zwołuje na dzień 27 stycznia 2014 r. o godz. 10:00 w siedzibie spółki ul. Domaniewska 50A III piętro, 02-672 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

  Zarząd Spółki załącza poza samym ogłoszeniem również projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika oraz opinię Zarządu uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru akcji serii C, akcji serii D oraz warrantów subskrypcyjnych serii A oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii C oraz akcji serii D wraz z umotywowaniem uchwały w sprawie nabycia akacji własnych spółki.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje Bieżące i Okresowe Przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Newconnect".
  Załączniki:

   

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

   

  Raport w systemie EBI