RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2015/04/29

  (23/2015) Rejestracja w KRS zmian w Statucie Spółki MEDIACAP SA

  Zarząd spółki MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r., informuje, że w dniu 8 maja 2015 r. doręczono Spółce postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie rejestracji zmian Statutu Spółki podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 14 kwietnia 2015 r.

  W związku z oczywistą omyłką pisarską Spółka złożyła do Sądu wniosek o jej sprostowanie. Na obecną chwilę wpis w Rubryce 4 pod pozycją 9 brzmi: 23.02.2015 R., Notariusz Joanna Ślizak, Kancelaria Notarialna w Warszawie, REP. A NR 2375/2015, zmiana: § 6 ust. 1, a powinien brzmieć: 14.04.2015 R. Notariusz Joanna Ślizak, Kancelaria Notarialna w Warszawie, REP. A NR 4641/2015, zmiana: § 6 ust. 1.

  W załączeniu Spółka przekazuje ujednoliconą treść statutu.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
  Załączniki:

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

   

  Raport w systemie EBI